Czy ludzie decydują się na ślub?

Czy ludzie decydują się na ślub?

Małżeństwo ma zarówno swoje pozytywne, jak i negatywne strony. Może przynieść wiele korzyści i być pewnym ułatwieniem dla współmałżonków, ale także w skuteczny sposób utrudnić życie. Według statystyk coraz mniej osób w naszym kraju decyduje się na ślub.

 

Jakie korzyści płyną z małżeństwa?

Zwolennicy małżeństwa wskazują na pewne istotne korzyści, które płyną z tej instytucji. Rzeczywiście, współmałżonkom w pewnych sytuacjach życiowych przysługują rozmaite przywileje, które nie dotyczą na przykład osób żyjących w konkubinacie. Małżonkom z reguły banki szybciej przyznają kredyty, szczególnie jeśli chodzi o długoterminowe kredyty hipoteczne.  Dla banku małżonkowie są bowiem bardziej wiarygodnymi kredytobiorcami, niż osoba, która miałaby brać kredyt w pojedynkę. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, że w przypadku małżonków mamy dwa źródła utrzymania, a co za tym idzie z reguły lepszą gwarancję spłacenia kredytu. Dlatego też współmałżonkom banki przyznają kredyty zwykle bez większego problemu. Ponadto małżeństwom, szczególnie młodym, państwo niekiedy przyznaje pewne przywileje, które nie dotyczą osób pozostających w związku niesformalizowanym. Mogą to być chociażby pewne ulgi przy kupnie mieszkania itp. W bardzo wielu instytucjach status małżonka może również okazać się przydatny. Na przykład w szpitalach personel medyczny bez większego problemu udziela informacji o stanie zdrowia chorego, jeśli pyta o nie jego małżonek. W przypadku gdy chodzi o osobę, która pozostaje z chorym w konkubinacie, personel nie może udzielać żadnych informacji bez wyraźnej zgody wyrażonej przez chorego. Z podobną sytuacją będziemy mieć do czynienia na przykład na Policji. Z kolejnym przywilejem dotyczącym małżeństwa spotykamy się przy dziedziczeniu ustawowym. Jeśli nie ma testamentu, z mocy samego prawa w pierwszej kolejności dziedziczą po zmarłym dzieci oraz małżonek. Nie ma tutaj więc mowy o osobie, która pozostaje ze zmarłym w konkubinacie.

 

Małżeństwo – jakie minusy?

Wiele osób twierdzi dzisiaj, że małżeństwo to przeżytek. Niektórzy uważają wręcz, że jest ono tylko i wyłącznie utrudnieniem. Największym minusem, jaki pociąga za sobą małżeństwo, jest w przypadku rozstania rozwód Łódź, Warszawa czy Kraków to duże miasta, a w takich dochodzi do największej liczby rozwodów. W przypadku konkubinatu rozstanie nie pociąga za sobą właściwie żadnych formalności. Przy małżeństwie rozwód jest konieczny, aby formalnie zakończyć związek. Sprawy rozwodowe mogą natomiast trwać latami i być dość trudnym doświadczeniem dla obu stron.