Jak kształtują się zarobki w Niemczech?

Jak kształtują się zarobki w Niemczech?

Temat zarobków, które można uzyskać za zachodnią granicą, powraca od lat. Często jest to porównywane i rozważane w kontekście zarobków w Polsce, a także możliwości wzięcia kredytu w Niemczech i osiedlenia się tam. Sytuacja na tamtejszym rynku pracy jest dość stabilna, a pensje w ostatnich latach stopniowo rosną, więc pracownicy w większości branż nie mają na co narzekać. Niemiecka gospodarka jest wiodącą w Europie, a handel zagraniczny i produkcja wewnętrzna są skierowane nie tylko na kontrahentów z Europy, ale także z krajów na innych kontynentach. Taka sytuacja sprawia, że większość dużych firm, a także mniejszych przedsiębiorstw, które są zależne od wielkich korporacji, oferują stabilne zatrudnienie, a pensje nie wahają się zanadto.

W Niemczech istnieje taka samo jak w Polsce płaca minimalna. Jest ona regularnie zmieniania i aktualnie wynosi niecałe 9 euro za godzinę, co daje zarobki na poziomie około 1500 euro miesięcznie. Rozważając zagadnienie zarobków w Niemczech, należy pamiętać, że tamtejsze zarobki zawsze podawane są w kwotach brutto, a uniknięcie pracy legalnie i płacenia wszelkich podatków jest niemal niemożliwe. Oznacza to, że kwota brutto jest bazowa, a zawsze ostateczną kwotą, którą należy uwzględniać, jest kwota netto. Procentowo koszty pracy są jednak podobne jak w Polsce, jeśli chodzi o przeciętnych pracowników. Warto wspomnieć, że w Niemczech standardem jest czterdziestogodzinny tydzień pracy, co jest porównywalne do Polskich realiów. Zarobki wpływają na możliwość wzięcia kredyt w Niemczech, tak samo, jak w Polsce, gdyż od ich wysokości liczona jest zdolność kredytowa.

Jak się zarabia w Niemczech?

Minimalna krajowa wynosi około 1500 euro, ale większość pracowników zarabia dużo więcej. Według statystyk, średnie wynagrodzenie w Niemczech wynosi około 3200 euro brutto, nie uwzględniając podziału na poszczególne branże. Należy zaznaczyć, że średnie wynagrodzenie stale rośnie, a na przestrzeni ostatniej dekady wzrosło o przeszło pięćset euro, co mówi dużo o wzroście potencjału na tym rynku i ciągłej atrakcyjności wyjazdu do Niemiec w celach zarobkowych. Biorąc pod uwagę strukturę rynku pracy i duże niedobory pracowników w większości branż, raczej przewiduje się, że średnie zarobki dla przeciętnych pracowników nie będą spadać, a tendencja wzrostowa nadal będzie kontynuowana. Dotyczy to także aspektu łatwej dostępności wakatów w większości branż Niemieckiej gospodarki.