Jak przygotować się do rozmowy o pracę?

Jak przygotować się do rozmowy o pracę?

Rozmowa o pracę coraz rzadziej odbywa się w siedzibie pracodawcy. Przeprowadzenie procesu rekrutacji przedsiębiorcy chętniej powierzają natomiast wyspecjalizowanym wykonawcom. Agencja pośrednictwa pracy zaprasza kandydatów na spotkanie, do którego ci ostatni powinni być jak najlepiej przygotowani.

 

Agencja pośrednictwa pracy zaprasza na rozmowę

Przede wszystkim wysyłając CV do agencji pośrednictwa pracy, trzeba być przygotowanym na szybką odpowiedź. Prężnie działają zwłaszcza firmy specjalizujące się w wyszukiwaniu pracowników sezonowych. Sam proces rekrutacji wygląda podobnie jak w przypadku rozmów odbywających się w siedzibie pracodawcy. Po zweryfikowaniu życiorysu, agencja pośrednictwa pracy najczęściej kontaktuje się z kandydatem telefonicznie lub mailowo. Już na tym etapie należy spodziewać się prośby o zaprezentowanie swoich kompetencji, na przykład językowych.

 

Spotkanie w agencji pośrednictwa pracy

Kolejny krok to spotkanie w cztery oczy z przedstawicielem agencji lub rozmowa za pośrednictwem komunikatora internetowego. Ten ostatni wariant stosowany jest coraz częściej, zwłaszcza gdy rozmówców dzieli znaczna odległość. Podczas spotkania rekrutacyjnego warto mieć ze sobą kopię CV, a także posiadane certyfikaty i dyplomy. Przeglądając ogłoszenie o pracę, kandydat poznaje oczekiwania potencjalnego pracodawcy i pod tym kątem powinien przygotować przydatną dokumentację. A także przykładowe odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Ubiegający się o pracę mogą zostać poproszeni o zaprezentowanie umiejętności praktycznych, typowych dla konkretnego zawodu.

 

Pierwsze wrażenie na spotkaniu rekrutacyjnym

Choć agencja pośrednictwa pracy nie jest docelowym miejscem zatrudnienia, kandydaci powinni z wielką troską podejść do swojego wyglądu w trakcie spotkania rekrutacyjnego. Dotyczy to także rozmów odbywających się na zasadzie wideokonferencji. To pracownicy agencji podejmują decyzję, kto zostanie przyjęty, a przynajmniej przejdzie do kolejnego etapu rekrutacji. Poza tym w rozmowach biorą czasami udział przedstawiciele pracodawcy, więc warto zrobić dobre pierwsze wrażenie.