Czy polskie dworce kolejowe są przyjazne dla niepełnosprawnych?

Czy polskie dworce kolejowe są przyjazne dla niepełnosprawnych?

Osoby poruszające się na wózku i te z różnymi dysfunkcjami ruchu spotykają się często z brakiem udogodnień w przestrzeni miejskiej. Jednym z miejsc, które powinno być przystosowane pod względem architektonicznym i logistycznym dla niepełnosprawnych, jest dworzec PKP. Jakie rozwiązania są lub powinny być proponowane takim osobom na dworcu?

Poręcz i uchwyty dla niepełnosprawnych

Nowoczesne dworce kolejowe są wyposażone w szereg udogodnień, które usprawniają komunikację osobom z dysfunkcją ruchu. Są to np. niższe lady przy kasach, obniżone okienka oraz uchwyty i poręcz dla niepełnosprawnych. W niektórych miejscach dostępne są także usługi on Line, np. tłumacz języka migowego. Osoba obsługująca kasę czy punkt informacji może dzięki temu sprawnie porozumieć się z osobą niesłyszącą lub niemówiącą.

Przy kasach i w całych ciągach komunikacyjnych znajdują się uchwyty i poręcze dla niepełnosprawnych. Zaopatrzone są w nie także łazienki i toalety. Pomocne uchwyty znajdują się na częściej przy muszli klozetowej i umywalce. Oprócz tego w łazienkach montowane są na niższych wysokościach podajniki na mydło czy na papier toaletowy.

Usługa asysty – co warto o niej wiedzieć?

Osoba niepełnosprawna często potrzebuje większej uwagi niż każdy inny podróżny. Z tego powodu na lotniskach i dworcach najczęściej zapewniona jest usługa asysty polegająca na możliwości wezwania osoby do pomocy. Potrzebę wynajęcia asysty zgłasza się przed podróżą drogą elektroniczną lub telefonicznie. Po uzgodnieniu szczegółów podróżny spotyka się z pracownikiem dworca 30 minut przed planowaną podróżą. Wcześniejsze zgłoszenie asysty ma na celu uzyskanie pomocy od momentu wyjścia z pociągu lub do rozpoczęcia podróży.

Jeśli jednak ktoś będzie potrzebować pomocy bezpośrednio na dworcu, aby móc swobodnie się poruszać, zgłasza taką prośbę na miejscu. Wystarczy wysłać maila lub zadzwonić, aby nadeszła pomoc, co ma miejsce w przeciągu pół godziny.

Informacja na wagę złota

Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z tzw. Infodworca. Wśród realizowanych usług można wyróżnić m.in. pomoc osobom niepełnosprawnym i o ograniczonej sprawności ruchowej, usługę tłumacza języka migowego oraz akcję Bookcrossing (książka w podróży). Jeśli osoba niesłysząca chce się porozumieć z obsługą dworca, wystarczy, że powiadomi pracownika ustalonym gestem dłoni o takiej potrzebie. Z takiej usługi można skorzystać m.in. na dworcu w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku i w Bydgoszczy.

W nowoczesnym dworcu znajduje się często także Intercom, czyli kasa zaopatrzona we wzmacniacz głosu. Z kolei dla osób niewidomych czy słabo widzących znajduje się na dworcu mapa dotykowa z Braille’a.

Odpowiednio przystosowane parkingi przy dworcach to podstawa płynnego ruchu wśród podróżnych z dysfunkcją ruchu. Chodzi tu przede wszystkim o wyznaczone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Stanowiska te powinny znajdować się jak najbliżej wejścia na dworzec.

Inne udogodnienia dla niepełnosprawnych na dworcu

Oprócz ww. rozwiązań usprawniających komunikację dworce są zaopatrzone w urządzenia wspomagające przemieszczanie się w ich obrębie. Są to różnego rodzaju podjazdy, windy, automatyczne drzwi i pomocna poręcz dla niepełnosprawnych rozmieszczone w określonych miejscach. Nie powinno zabraknąć również oznakowania poziomego dla osób niewidzących i niedowidzących.

Dzięki tym wszystkim rozwiązaniom logistycznym i architektonicznym osoby niepełnosprawne czują się na dworcach PKP bezpiecznie. Wiedzą, że mogą liczyć na asystę w razie potrzeby i spokojnie dotrzeć do pociągu czy z pociągu na stację.